Znaleziono 5 artykułów

Witold Bełza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. Studyum biograficzne", Ferdynand Hoesick, Kraków 1909 : [recenzja] Witold Bełza Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Słów kilka o fragmentach francuskich Zygmunta Krasińskiego : (wyjątek)". Sprawozdanie liceum żeńskiego S. S. Urszulanek w Kołomyi za rok szkolny 1908 Witold Bełza s. 204-205
"Kajet ucznia Mickiewicza. Przyczynek do dziejów nauczania języka polskiego", Zygmunt Niklewski, Płock 1913 : [recenzja] Witold Bełza Zygmunt Niklewski (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Za duchem Wieszcza : (kilka nowych myśli o Mickiewiczu)", Michał Waligóra, Kołomyja 1911 : [recenzja] Witold Bełza Michał Waligóra (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Adam Mickiewicz, jewo żizń i tworczestwo", T. I-II, A. L. Pogodin, Moskwa 1912 : [recenzja] Witold Bełza Aleksander L. Pogodin (aut. dzieła rec.) s. 490-497