Znaleziono 7 artykułów

Mariusz Bechta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzekwowanie sprawiedliwości w podziemiu niepodległościowym w powiecie Biała Podlaska 1939-1944 Mariusz Bechta s. 127-138
O akcji zbrojnej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie z 5 lutego 1946 roku Wiesław Charczuk Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 173-182
Oddział Samoobrony ROAK Obwodu Biała Podlaska i Inspektoratu Rejonowego "Północ" por. Roberta Domańskiego : "Jarach", "Florian" Mariusz Bechta s. 195-198
"Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946 r.", Mariusz Bechta, Poznań 2014 : [recenzja] Dorota Czajkowska Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 220
"Rewolucja - Mit - Bandytyzm : komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944", Mariusz Bechta, Warszawa-Biała Podlaska 2000 : [recenzja] Dariusz Magier Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 225-227
Artykuł recenzyjny: Mariusz Bechta, "Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia >>Wolność i Niezawisłość<< w Parczewie 5 lutego 1946 r.", Poznań 2014, Wydawnictwo Zysk i S-ka, ss. 512 Wiesław Charczuk Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 329-338
Profesorowi Arkadiuszowi Kołodziejczykowi i doktorowi Wiesławowi Charczukowi o sztuce prowadzenia sporów słów kilka Mariusz Bechta s. 395-404