Znaleziono 4 artykuły

Daria Becker-Pestka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspiracje młodzieży z ochotniczych hufców pracy Daria Becker-Pestka s. 9-18
Rodzina w obliczu migracji zarobkowej Daria Becker-Pestka s. 9-26
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych - problemy i wyzwania Daria Becker-Pestka s. 29-50
Etos służby w pracy personelu resocjalizacyjnego Daria Becker-Pestka s. 43-60