Znaleziono 44 artykuły

Andrzej Bednarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Des nouvelles éditions des classiques de la biologie soviétique Andrzej Bednarczyk
Georges Cuvier (1769-1832) : mechanistyczna teoria organizmu kreacjonistyczna teoria przyrody Andrzej Bednarczyk s. 3-60
Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków Andrzej Bednarczyk s. 7-71
Peter Simon Pallas (1741-1811). Struktura świata organicznego i pojęcie gatunku. W dwusetną rocznicę śmierci Andrzej Bednarczyk s. 7-68
René Descartes (1596-1650) jako biolog i jego siedemnastowieczni krytycy : w czterechsetną rocznicę urodzin filzofa-przyrodnika Andrzej Bednarczyk s. 7-52
Czy Sekstus Empiryk był empirykiem? : z dziejów związków wzajemnych między medycyną a filozofią w epoce późnego hellenizmu Andrzej Bednarczyk s. 7-30
Ostatni spór naukowy J. W. Goethego (1794-1832) : w 250. rocznicę poety-przyrodnika Andrzej Bednarczyk s. 7-42
Z dziejów idei życia we Wszechświecie : epoka Oświecenia (Fontenelle, Huygens, Kant) : w trzechsetną rocznicę śmierci Chrystiana Huygensa (1629-1695) Andrzej Bednarczyk s. 7-48
Jean-Baptiste de Lamarck : spór wokół mechanizmu ewolucji : w dwusetną rocznicę ogłoszenia dzieła Philosophie Zoologique (1809) Andrzej Bednarczyk s. 31-98
Pierwsze organizmy w dziejach Ziemi : komentarz biologiczny do Buffon, G. L. Epoki natury Andrzej Bednarczyk s. 31-54
Johann Gottfried Herder (1744-1803) i jego koncepcje biologiczne. W dwusetną rocznicę śmierci. Część I Andrzej Bednarczyk s. 33-56
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200) : pojęcie ciała homoiomerycznego i siły-zdolności Andrzej Bednarczyk s. 39-88
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200) : pojęcie pneumy psychicznej Andrzej Bednarczyk s. 49-102
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200) : pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej Andrzej Bednarczyk s. 53-111
Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) : główne idee nauki o życiu : w trzechsetną rocznicę urodzin francuskiego przyrodnika Andrzej Bednarczyk s. 55-95
Johann Gottfried Herder (1744-1803) i jego koncepcje biologiczne : w dwusetną rocznicę śmierci. Cz. 2 Andrzej Bednarczyk s. 57-78
Caspar Friedrich Wolff (1734-1794) : koncepcja epigenezy a problem samorództwa Andrzej Bednarczyk s. 59-86
Motywy regulacyjne w rozprawie De diaeta z Corpus Hippocraticum Andrzej Bednarczyk s. 59-88
Podstawy filozoficzno-teoretyczne makrobiotyki Ch. W. Hufelanda Andrzej Bednarczyk s. 71-106
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200) : pojęcie duszy Andrzej Bednarczyk s. 81-121
Alexander von Humboldt i ogólne metody poznania naukowego Andrzej Bednarczyk s. 91-121
Anonymus Londinensisi : kategorie teoretyczne medycyny starożytnej Andrzej Bednarczyk s. 109-160
Atomizm średniowieczny, który nie znał atomu Andrzej Bednarczyk s. 111-140
"Geheimnisse der Alchemie", Manuel Bachmann, Thomas Hofmeier, Basel 1999 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Manuel Bachmann (aut. dzieła rec.) Thomas Hofmeier (aut. dzieła rec.) s. 133-141
"Geschichte der Biologie", Band 1: "Biologie von der Antike bis zur Renaissance"; Band 2: "Zoologie der Renaissance - Renaissance der Zoologie", Änne Bäumer, Frankfurt am Main 1991 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Änne Bäumer (aut. dzieła rec.) s. 145-157
"Geschichte der Biologie", Band 3: "17. und 18. Jahrhundert", Änne Bäumer, Frankfurt am Main 1996 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Änne Bäumer (aut. dzieła rec.) s. 153-163
Dzieła klasyków starej medycyny w rosyjskich przekładach Andrzej Bednarczyk s. 157-168
"Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1890-1990. Dokumentation und Geschichte", Armin Geus, Hans Querner, Stuttgart-New York 1990 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Armin Geus (aut. dzieła rec.) Hans Querner (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"The lost theory of Asclepiades of Bithynia", J. T. Vallance, Oxford 1990 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk J. T. Vallance (aut. dzieła rec.) s. 192-215
"Paracelsusmedizin. Altes Wissen in der Heilkunst von heute. Philosophie, Astrologie, Alchimie, Therapiekonzepte", Aarau 2001 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk s. 203-209
Rocznica darwinowska w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Publikacje popularnonaukowe wydawnictwa "Urania" w Lipsku Andrzej Bednarczyk Charles Darwin (aut. dzieła rec.) Francis Darwin (aut. dzieła rec.) Ilse Jahn (aut. dzieła rec.) s. 215-220
Obchody dwusetnej rocznicy śmierci Albrechta von Hallera Andrzej Bednarczyk s. 230-235
"Bibliography of the history of biology. Bibliographie zur Geschichte der Biologie", Änne Bäumer, Frankfurt am Main 1997 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Änne Bäumer (aut. dzieła rec.) s. 253-260
Osip Mandelsztam i Jean-Baptiste Lamarck Andrzej Bednarczyk s. 301-341
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1795) : atomizm biologiczny i panpsychizm Andrzej Bednarczyk s. 335-362
"Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego", Andrzej Bednarczyk, Wrocław 1973 : [recenzja] Wanda Grębecka Andrzej Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 369-372
"Vznik a rozklad mechanistické koncepce ve fyziologii. Osudy mechanicismu v zrcadle syntetických zpracování fyziologie v 2. polovině 19. a na začátku 20. stoleti", Jan Janko, Praha 1975 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Jan Janko (aut. dzieła rec.) s. 371-377
"Philosophia botanica", Caroli Linnaei, Moskva 1989 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Caroli Linnaei (aut. dzieła rec.) s. 390-399
<Medycynał polski>-siedemnastowieczny rękopis lekarski Andrzej Bednarczyk s. 419-422
Johann Wolfgang Goethe i świat roślin (dwieście lat Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 1790) Andrzej Bednarczyk s. 491-532
"In physicis futurum saeculum respicio. Joachim Jungius und die Naturwissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts", Christoph Meinel, Göttingen 1984 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Christoph Meinel (aut. dzieła rec.) s. 551-556
Spory wokół ogólnych poglądów teoretycznych Albrechta von Hallera (8 X 1708 - 12 XII 1777) : w dwusetną rocznicę śmierci Andrzej Bednarczyk s. 603-635
"Vznik experimentální biologie v Čechách (1882-1918)", Jan Janko, Praha 1982 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Jan Janko (aut. dzieła rec.) s. 795-800
"Praelectiones Physicae", Joachim Jungius, Göttingen 1982 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Joachim Jungius (aut. dzieła rec.) s. 865-869