Znaleziono 2 artykuły

J. Bednarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sarnowo, pow. Włocławek. Stanowisko 1 i 1A J. Barszczak J. Bednarczyk Lidia Gabałówna A. Kośko J. Krzepkowska s. 54-56
">>FIDES<< : biuletyn bibliotek kościelnych", red. J. Bednarczyk, Kraków [R. 1]: 1995 - [R. 5]: 1997 : [recenzja] Ryszard Żmuda J. Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 263-265