Znaleziono 8 artykułów

Rafał Bednarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Św. Stanisław Kostka a wizja wychowania młodzieży w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego Rafał Bednarczyk s. 77-96
W poszukiwaniu obszarów współpracy liturgiki i katechetyki Rafał Bednarczyk s. 91-102
Formacja dorosłych w strukturach Akcji Katolickiej w świetle refleksji teologicznej ks. Stefana Wyszyńskiego Rafał Bednarczyk s. 97-110
Biuletyn katechetyczny Rafał Bednarczyk Anna Rayzacher-Majewska Bogdan Skłodowski Piotr Tomasik s. 175-198
Wtajemniczenie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej Rafał Bednarczyk s. 181-191
Współpraca wychowawcza rodziny, parafii i szkoły na przykładzie katechezy parafialnej przygotowującej do I Komunii Świętej Rafał Bednarczyk s. 197-210
Formacja biblijna młodzieży szkolnej na przykładzie wybranych podręczników do nauki religii w pierwszej klasie gimnazjum Rafał Bednarczyk s. 254-266
Kronika Wydziału teologicznego UKSW : lipiec-grudzień 2015 Rafał Bednarczyk s. 271-319