Znaleziono 4 artykuły

Feliks Wojciech Bednarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada konstytutywna wartości moralnej w etyce św. Tomasza z Akwinu Feliks Wojciech Bednarski s. 59-78
"Wychowanie młodzieży dorastającej", Feliks Wojciech Bednarski, Warszawa 2000 ; "Teologia kultury", Feliks Wojciech Bednarski, Kraków 2000 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Feliks Wojciech Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Teologia kultury", Feliks Wojciech Bednarski, Kraków 2000 : [recenzja] Artur Andrzejuk Feliks Wojciech Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 230-232
List do Redakcji Feliks Wojciech Bednarski Maria Maggiore s. 242-244