Znaleziono 1 artykuł

Theobald Beer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der Theologie Luthers", Theobald Beer, Einsiedeln 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Theobald Beer (aut. dzieła rec.) s. 222-223