Znaleziono 3 artykuły

Milos Bendik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Čiastkové výsledky z výskumu implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v predmete Technika v ZŠ Milos Bendik Milan Duris s. 164-175
Nástroje programu ActivInspire a ich využitie v predmete Technika na ZŠ s využitím interaktívnej tabule Milos Bendik Milan Duris s. 193-200
The application of information and communication technologies in teaching vocational subject Electrotechnics Milos Bendik Milan Duris s. 201-212