Znaleziono 15 artykułów

Anna Bera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
Zaawansowane usługi wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województw zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego : jak zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji Anna Bera Maciej Tokarski s. 11-21
Uwarunkowania poprawy skuteczności zarządzania kredytem handlowym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Anna Bera Maciej Tokarski s. 33-41
Proces internacjonalizacji jako determinanta formułowania strategii finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : wybrane wyniki badań Anna Bera Magdalena Kosowska s. 81-95
(Nie) pewność na otrzymanie dotacji z perspektywy oceny eksperckiej Anna Bera Małgorzata Porada-Rochoń s. 111-123
Ubezpieczenia w małych przedsiębiorstwach w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego Anna Bera s. 209-217
Dyskusja nad wartością małego przedsiębiorstwa i możliwościami wykorzystania ubezpieczeń w procesie jej tworzenia Anna Bera Katarzyna Prędkiewicz s. 221-232
Kreowanie innowacyjności w działalności eksportowej małych przedsiębiorstw przez instrumenty ubezpieczeniowe Anna Bera s. 237-246
Kierunki finansowego wsparcia inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020 Anna Bera s. 249-258
Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach Anna Bera Dariusz Pauch s. 295-303
Zakres i możliwości asekuracji mikro i małych przedsiębiorstw przez pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych : kierunki działań Anna Bera s. 309-318
Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce : badania empiryczne Anna Bera Katarzyna Prędkiewicz s. 363-374
Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce Anna Bera s. 385-393
Kierunki rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw Anna Bera s. 477-484
Ubezpieczenie ryzyka osobowego właściciela w mikro i małym przedsiębiorstwie Anna Bera s. 512-519