Znaleziono 7 artykułów

Maciej Bernasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria interakcjonistyczna a metody pracy terapeutyczno-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie Maciej Bernasiewicz s. 75-90
Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze : szansa dla resocjalizacji Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 103-116
Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich : analiza jakościowa Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 121-131
O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych - z doświadczeń praktycznych Maciej Bernasiewicz Małgorzata Wałach s. 126-132
Teoria kognitywno-behawioralna i interakcjonizm symboliczny w teorii resocjalizacyjnej Maciej Bernasiewicz s. 135-143
Treści kształcące w popkulturze Maciej Bernasiewicz s. 183-193
Anglosaskie doświadczenia w dziedzinie programów resocjalizacyjnych (correctional treatment) a polski IPR (Indywidualny Program Resocjalizacji) Maciej Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz s. 277-287