Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Bernatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności Profesora Andrzeja Ciechanowieckiego Tadeusz Bernatowicz s. 37-46
Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności Profesora Andrzeja Ciechanowieckiego Tadeusz Bernatowicz s. 37-46
"Polska i Europa w dobie nowożytnej = L'Europe moderne : noveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - New World, New Civilisation? : prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu", red. Tadeusz Bernatowicz [i in.], Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Janicki Tadeusz Bernatowicz (aut. dzieła rec.) s. 511-523