Znaleziono 22 artykuły

Lidia Białoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół innowacji społecznych organizacjach Lidia Białoń Emilia Werner s. 3-11
W stronę innowacji społecznych Lidia Białoń s. 3-10
Od Redakcji Lidia Białoń s. 3
Od Redakcji Lidia Białoń s. 3
Od Redakcji Lidia Białoń s. 11
Zarządzanie działalnością innowacyjną : zarys problematyki Lidia Białoń s. 23-32
Świadomość innowacyjności : wyniki badań studentów I roku Zarządzania WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 23-38
Problemy wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji Obszaru Szkolnictwa Wyższego Lidia Białoń Emilia Werner s. 25-45
Kształtowanie potencjału dla gospodarki innowacyjnej Lidia Białoń s. 27-34
Skutki innowacji w energetyce w opinii studentów WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 59-67
Problemy analizy i oceny innowacji społecznych Lidia Białoń s. 61-70
"Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych", Magdalena Marczewska, Warszawa 2016 : [recenzja] Lidia Białoń Magdalena Marczewska (aut. dzieła rec.) s. 69-71
"Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce", Alfreda Kamińska, Warszawa 2017 : [recenzja] Lidia Białoń Alfreda Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 69-73
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zarządzanie", nr 48 Lidia Białoń s. 69-70
"Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju", pod red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa 2016 : [recenzja] Lidia Białoń Joanna Kotowicz-Jawor (aut. dzieła rec.) s. 71-74
"Innowacje w zarządzaniu", red. R. Lenart-Gansiniec, Warszawa 2016 : [recenzja] Lidia Białoń Regina Lenart-Gansiniec (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Badanie skutków innowacji : skutki innowacji zarządczych w opinii studentów WSM w Warszawie Lidia Białoń Emilia Werner s. 79-94
O książce: Krystyna Poznańska, Kamil M. Kraj, Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015 Lidia Białoń Kamil M. Kraj (aut. dzieła rec.) Krystyna Poznańska (aut. dzieła rec.) s. 87-89
"Chaos. Zarządzanie i marketing w erze konkurencji", Philip Kotler, John A. Caslione, [b. m.] 2009 : [recenzja] Lidia Białoń John A. Caslione (aut. dzieła rec.) Philip Kotler (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Wspomnienie o prof. dr. inż. Mieczysławie Dworczyku Lidia Białoń s. 173-174
Building an image of a higher education institution as an instrument of Mega Marketing Lidia Białoń s. 205-221
Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu Lidia Białoń s. 367-385