Znaleziono 1 artykuł

Bronisław Białobłocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki", Samuel Sandler, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studeia Historycznoliterackie, pod red. Jana Kotta, t. 21, s. 152; "Szkice społeczne i literackie", Bronisław Białobłocki, wybrał i wstępem poprzedził Samuel Sandler, Warszawa 1954, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, «Czytelnik», s. 234, 2 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Bronisław Białobłocki (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 603-608