Znaleziono 9 artykułów

Marek Bieńczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
C'est que moi, cher Henry, je suis malade Marek Bieńczyk Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 63-81
Świat jakim jest : (o Syberii Custine'a) Marek Bieńczyk s. 83-95
Śmiech Meduzy Hélène Cixous Marek Bieńczyk (tłum.) Anna Nasiłowska (tłum.) s. 147-166
Nicea Marek Bieńczyk s. 160-168
Wzniosłość i awangarda Jean-François Lyotard Marek Bieńczyk (tłum.) s. 173-189
Ciało i Parnas Marek Bieńczyk s. 195-200
"Czarny człowiek : Krasiński wobec śmierci", Marek Bieńczyk, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Zwolińska Marek Bieńczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.", Maciej Włodarski, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Bieńczyk Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 265-274