Znaleziono 13 artykułów

Wiesław Bieńkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oskar Kolberg a Akademia Umiejętności w Krakowie Wiesław Bieńkowski s. 7-21
Uwagi Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza o projekcie stworzenia katedry języka polskiego na Uniwersytecie w Królewcu Wiesław Bieńkowski s. 39-43
Władysław Chojnacki - badacz dziejów Mazur Wiesław Bieńkowski s. 69-77
Międzynarodowa Konferencja Historyczna UNESCO w Wiedniu Wiesław Bieńkowski Stanisław Brzozowski Józef Buszko s. 221-223
"Rola romantyzmu w badaniach folkloru polskiego i słowiańskiego w Krakowie w latach 1835-1851", Wiesław Bieńkowski [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Bibliografia powstania styczniowego", Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 306-310
Oskar Kolberg w Królewcu w 1875 roku Wiesław Bieńkowski s. 341-349
"Bibliografia prac Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 1928-1958", Wiesław Bieńkowski, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972; "Bibliografia prac Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1956-1971", Jan Kucharski, Paweł Groth, Zofia Ratajczak, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Paweł Groth (aut. dzieła rec.) Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) Zofia Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 343-347
"Warmia i Mazury. Zarys dziejów", red. Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1985 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 419-425
"Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka", Wiesław Bieńkowski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Edward Martuszewski Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 434-435
Kraków a Warmia i Mazury w latach 1945-1963 : (kontakty naukowe oraz związki kulturalne) Wiesław Bieńkowski s. 467-486
"Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka", Wiesław Bieńkowski, Olsztyn 1983 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 538-540
"Bibliografia polskich druków ewangelickich ziem zachodnich i północnych 1530-1939", Władysław Chojnacki, Warszawa 1966 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 585-587