Znaleziono 15 artykułów

Piotr Biegański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomnik Kopernika w Warszawie Piotr Biegański s. 47-54
Zabezpieczenia w kościele św. Anny (oo. bernardynów) w Warszawie Piotr Biegański s. 60-67, 72
Pałac na Wodzie w Łazienkach Piotr Biegański s. 62
Odbudowa Starego Miasta w Warszawie Piotr Biegański s. 78-85
Działo się to 40 lat temu... Piotr Biegański s. 84-85
"Warszawa - Prace wykopaliskowe na szlaku W-Z", Piotr Biegański, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. X, 1948, z. 2 : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 137
Jan Zachwatowicz (4.III.1900-18.VIII.1983) Piotr Biegański s. 159-161
"Pomniki architektury w nowej służbie społecznej", Piotr Biegański, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Stare Miasto w 1952 roku", Piotr Biegański, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 173
"Problem urbanistycznego ukształtowania placu przed pałacem Staszica w Warszawie", Piotr Biegański, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 179
Nowa siedziba Urzędu Konserwatorskiego na m. st. Warszawę Piotr Biegański s. 198-200
"O problemach staromiejskich zespołów", Piotr Biegański, "Architektura", R. 1951, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Stare Miasto. Urbanistyczno-konserwatorskie założenia dla odbudowy", Piotr Biegański, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 213
Studia i prace wstępne do odbudowy Zamku Warszawskiego Piotr Biegański s. 237-249, 286-287
"Historyczne założenie urbanistyczne w nowoczesnym planie Warszawę", Piotr Biegański, "Stolica", R. IV, nr 16-17 (127-128) : [recenzja] Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 285