Znaleziono 4 artykuły

Krystyna Bielawska-Jackowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe elementy przysposobienia w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym Krystyna Bielawska-Jackowska s. 28-34
Udział kobiet adwokatów w pracach Ligi Kobiet Krystyna Bielawska-Jackowska s. 61-66
Kongres warszawski Międzynarodowej Federacji Kobiet Zawodów Prawniczych (20-26 sierpnia 1967) Krystyna Bielawska-Jackowska s. 75-81
Seminarium bułgarsko-polskie z prawa rodzinnego Krystyna Bielawska-Jackowska s. 93-102