Znaleziono 16 artykułów

Bolesław Bielawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dział Zabytków Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Bolesław Bielawski s. 33-41
Ochrona zabytkowych organów w Holandii Bolesław Bielawski s. 57-60
Warmińskie Seminarium Konserwatorskie w Olsztynie Bolesław Bielawski s. 64-65
Sprawozdanie z konferencji dotyczącej zabytkowych organów i prospektów organowych w Polsce Bolesław Bielawski s. 68-70
VIII Sympozjum Ochrony Drewna w Rogowie Bolesław Bielawski s. 73
Zabytki niematerialne - dobra kultury zasługujące na ochronę Bolesław Bielawski s. 86-94
Działalność ODZ w 1969 r. w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych organów i prospektów organowych w Polsce Bolesław Bielawski s. 122-124
Konferencja "Organy zabytkowe" - Kraków, 8-9 marca 1972 r. Bolesław Bielawski s. 125-127
Odpowiedź na notatkę Haliny Polcyn Bolesław Bielawski s. 130
Systemy ewidencji zabytków nieruchomych w świetle opracowania UNESCO-ICOMOS Bolesław Bielawski s. 175-188
Kurs szkoleniowy dla konserwatorów pracujących w muzeach Bolesław Bielawski s. 235
Dział Zabytków Ruchomych ODZ Bolesław Bielawski s. 245-258
Rola rekonstrukcji w konserwacji zabytkowych instrumentów muzycznych Bolesław Bielawski s. 246-250
Konferencja "Ochrona i konserwacja zabytkowych organów w Polsce" Bolesław Bielawski s. 273
Ks. Tomasz Bojasiński (1926-1982) Bolesław Bielawski s. 282
Uwagi na marginesie artykułu K. E. Larsena pt. "O ochronie zabytków Japonii" opublikowanym w "ICOMOS Information" 1988, nr 3 Bolesław Bielawski s. 282-285