Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Bielecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Canonical affordances in context = Afordancje kanoniczne w kontekście Alan Costall Krystyna Bielecka (tłum.) s. 296-304, 85-93
Sense-making with a little help from my friends : introducing Ezequiel Di Paolo and Hanne De Jaegher = Tworzenie sensu z niewielką pomocą moich przyjaciół : wprowadzenie do Ezequiela di Paolo i Hanny de Jaegher Tom Froese Jacek Klimbej (tłum.) s. 143-146, 365-368
Myślenie mniej boli Krystyna Bielecka Hannah Arendt (aut. dzieła rec.) s. 186-189