Znaleziono 6 artykułów

Leszek Bielecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada wolności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce Leszek Bielecki s. 61-75
"Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz", Anna Ostrowska, Kamil Sikora, Warszawa 2012 : [recenzja] Leszek Bielecki Anna Ostrowska (aut. dzieła rec.) Kamil Sikora (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008, sygn. akt I osk 1298 Leszek Bielecki s. 279-292
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011, sygn. akt II GSK 431/10 Leszek Bielecki s. 331-342
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2011, sygn. akt II SA/OL 299/11 Leszek Bielecki s. 343-353
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/GL 254 Leszek Bielecki s. 477-482