Znaleziono 6 artykułów

Ewa Bielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych : wybrane problemy Ewa Bielska Andrzej Radziewicz-Winnicki s. 7-24
Ruch społeczny jako czynnik rewitalizacji : analiza w kontekście założeń pedagogiki społecznej Ewa Bielska s. 19-29
Teoria "empowerment", krytyczna teoria rasowa, latynoska krytyczna teoria rasowa i teoria LGBT jako odpowiedŸź na ryzyko marginalizacji społecznej Ewa Bielska s. 133-142
Tożsamość jako projekt refleksyjny a ambiwalencje jej statusu wobec matryc władzy dyscyplinującej Ewa Bielska s. 153-163
"Social and educational problems in Poland (Essays and chosen conceptions at the background of the EU accesion)", Ewa Bielska, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Adam Roter, Katowice, 2005 : [recenzja] Piotr Mosiek Ewa Bielska (aut. dzieła rec.) Andzrej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) Adam Roter (aut. dzieła rec.) s. 156-163
Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Ustroń, 15-16 listopada 2004 roku Ewa Bielska s. 209-211