Znaleziono 23 artykuły

Zdzisław Bieniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sympozjum "Renesans zabytków tysiąclecia w Polsce Ludowej" Zdzisław Bieniecki s. 43-48
Międzynarodowe Sympozjum "Praha 1860-1960" Zdzisław Bieniecki s. 47-53
Zabytkowe założenia i zespoły urbanistyczne a rozwój i przekształcenia miast Wielkopolski Zdzisław Bieniecki s. 58-61
Stanisław Żaryn 1913-1964 Zdzisław Bieniecki s. 62-64
Bibliografia prac dra inż. arch. Stanisława Żaryna Zdzisław Bieniecki s. 64-65
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Jadwiga Bułakowska s. 66-71
Straty Kulturalne Skopje Zdzisław Bieniecki s. 67-70
Józef Kołodziejczyk 1892-1963 Zdzisław Bieniecki s. 70
Studies in Conservation, XI (1966), XII (1967) : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 71-78
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki s. 71-72
Michał Walicki (1904-1966) Zdzisław Bieniecki s. 72-73
"L'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France", Paryż : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 73-74
Marian Morelowski 1884-1963 Zdzisław Bieniecki s. 74
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Klemens Koczorowski Maria Zdzitowiecka s. 75-80
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 80-86
Utworzenie Narodowej Komisji Zabytków na Kubie Zdzisław Bieniecki s. 80
Potrzeba i drogi ochrony obiektów architektury najnowszej Zdzisław Bieniecki s. 83-116
"Informator o zabytkach Łodzi", Tadeusz Byczko, Irena Popławska, Łódź : [recenzja] Zdzisław Bieniecki Tadeusz Byczko (aut. dzieła rec.) Irena Popławska (aut. dzieła rec.) s. 86
"Dawne pałace Krakowskiego Przedmieścia w nowej służbie społecznej", Zdzisław Bieniecki, "Stolica", R. V, nr 29/292 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Studies in Conservation", R. XV, 1970 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 133-137
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zniszczenie i odbudowa zabytków wieku Oświecenia Zdzisław Bieniecki s. 178-193
"Studes in Conservation", R. XIV, 1969 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 218-223
"Studies in Conservation", R. XIII, 1968 : [recenzja] Zdzisław Bieniecki s. 241-244