Znaleziono 7 artykułów

Maria Bieniek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiał kartograficzny w polskich podręcznikach historii doby międzypowstaniowej (1831 – 1863) Maria Bieniek s. 199-208
Przegląd metod i technik kształcenia historycznego w gimnazjum w dobie reformy systemu edukacyjnego Maria Bieniek s. 247-278
Wielokulturowe dziedzictwo oraz losy ludności Warmii i Mazur po 1945 roku - przegląd tematyki i literatury przedmiotu pod kątem nauczania dziejów regionu Maria Bieniek s. 267-296
Problemy terminologiczne i ujmowanie zagadnień kultury na gruncie nauk społecznych i humanistycznych - rys historyczny i przegląd stanowisk teoretycznych Maria Bieniek s. 281-309
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów : wyniki badań sondażowych Maria Bieniek s. 389-415
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dydaktyka historii: wybrane zagadnienia", Maria Bieniek, Olsztyn 2007 : [recenzja] Izabela Lewandowska Maria Bieniek (aut. dzieła rec.) s. 393-398
Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939 : w 80-lecie ich utworzenia, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Olsztyn 2010 : [recenzja] Maria Bieniek Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Izabela Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 768-778