Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Bierkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej RP w Olsztynie w latach 1946-1948 Tadeusz Bierkowski s. 3-20
Kluby kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949 Tadeusz Bierkowski s. 255-270
Z dziejów ruchu kulturalno-oświatowego związków zawodowych województwa olsztyńskiego w latach 1945-1949 Tadeusz Bierkowski s. 329-352
Warmińskie Towarzystwo Naukowe w Olsztynie Tadeusz Bierkowski s. 467-475
"Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970", Tadeusz Bierkowski, Bydgoszcz-Olsztyn 1980 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Tadeusz Bierkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-491