Znaleziono 20 artykułów

Krzysztof Biernat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza procesów magazynowania biowodorów jako paliwa Krzysztof Biernat Sylwia Gołębiowska s. 23-44
Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji paliwa silnikowego Krzysztof Biernat Izabela Samson-Bręk s. 79-90
Stan i perspektywy wykorzystania biogazu jako nośnika energii do zastosowań stacjonarnych i środków transportu Krzysztof Biernat Izabela Różnicka s. 97-118
Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 101-123
Technologie energetycznego wykorzystania odpadów Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 103-129
Proces modelowania spływów wodnych Krzysztof Biernat Joanna Pytlak s. 113-138
Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 113-132
Biogaz jako alternatywny nośnik energii Krzysztof Biernat Ewelina Podeszwa s. 135-154
Procesy zarządzania ryzykiem ekologicznym Krzysztof Biernat Marta Dołęga s. 157-164
DMF (2,5-dimetylofuran) jako perspektywiczne biopaliwo drugiej generacji do silników o zapłonie iskrowym Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak s. 263-285
Biopaliwa drugiej generacji Krzysztof Biernat s. 281-294
Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska Krzysztof Biernat Anna Syta s. 287-306
Unieszkodliwianie odpadów w obrotowych piecach cementowych Krzysztof Biernat Edward Fuszara s. 291-307
Problemy zasilania współczesnych silników spalinowych wybranymi biopaliwami Krzysztof Biernat Adrian Jeziorkowski s. 307-329
Prognoza rozwoju paliw płynnych Krzysztof Biernat s. 307-328
Wodór : paliwo przyszłości Krzysztof Biernat Izabela Agata Samson-Bręk s. 331-344
Wymagania i perspektywy rozwoju jakości olejów napędowych przeznaczonych do eksploatacji szczególnie w warunkach komunikacji miejskiej z uwzględnieniem ochrony środowiska Krzysztof Biernat s. 431-449
Wybrane pojęcia stosowane w naukach o środowisku i ich interpretacja Krzysztof Biernat s. 669-678
Polskie Towarzystwo Sozologiczne Krzysztof Biernat s. 683-685
I Krajowa Konferencja Sozologii Systemowej Krzysztof Biernat s. 689-691