Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Biliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblia i jej prezentacja w szkole średniej Krzysztof Biliński s. 17-27
"Kordian" i szatańska wizja dziejów Krzysztof Biliński s. 33-44
O specyfice karaimskiej w "Meirze Ezofowiczu" Elizy Orzeszkowej Krzysztof Biliński s. 43-52
O erotyzmie "Antka" B. Prusa Krzysztof Biliński s. 91-101
Biblijne konteksty "Pieśni o Wiklefie" Jędrzeja Gałki z Dobczyna Krzysztof Biliński s. 139-144
Nieznana notatka Kazimierza Brodzińskiego Krzysztof Biliński s. 153-154
Motyw papieża w "Kordianie" na tle biblijnej historiozofii dramatu Krzysztof Biliński s. 179-190
"Biblia i historiozofia : „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego", Krzysztof Biliński, Wrocław 1998 : [recenzja] Mieczysław Inglot Krzysztof Biliński (aut. dzieła rec.) s. 190-197