Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Binek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, t. 1-2, cz. 1 i 2 pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, oprac. Julian Janczak [et al.] ; t. 2 oprac. Krystyna Binek [et al.], Wrocław [etc.] 1976-1984 : [recenzja] Stanisław Litak Krystyna Binek (aut. dzieła rec.) Julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 580-585