Znaleziono 18 artykułów

Aleksander Birkenmajer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy tradycjonalne i nowatorskie w kosmologii Mikołaja Kopernika Aleksander Birkenmajer s. 13-22
Czy Leovitius był przeciwnikiem Kopernika? Aleksander Birkenmajer s. 19-34
Jakub z Zalesia, doktor medycyny, nie był nadwornym lekarzem króla Aleksandra Jagiellończyka Aleksander Birkenmajer s. 33-37
Les éléments traditionnels et nouveaux dans la cosmologie de Nicolas Copernic Aleksander Birkenmajer s. 37-48
Lekarz Jakub z Zalesia nie przeżył roku 1496 Aleksander Birkenmajer s. 39-48
Refleksje nad książką Aleksandra Birkenmajera - Birkenmajer, Aleksander. Jak polscy filozofowie skroplili powietrze. Warszawa 1953; Blok poświęcony Aleksandrowi Birkenmajerowi Bronisław Średniawa Aleksander Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 99-104
Sprawa magistra Henryka Czecha Aleksander Birkenmajer s. 207-224
"Studia bibliologiczne. Wybór tekstów", Aleksander Birkenmajer, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 237
"L'Optique de Claude Ptolémée dans la version latine d'après l'arabe de l'émir Eugène de Sicile", Albert Lejeune, Louvain 1956 : [recenzja] Aleksander Birkenmajer Albert Lejeune (aut. dzieła rec.) s. 346-352
Pierwsza konferencja czechosłowackich historyków nauki i techniki Aleksander Birkenmajer s. 360-362
In memoriam Guidonis Vetteri Aleksander Birkenmajer s. 362-363
Andrzej Grzymała z Poznania, astronom i lekarz z XV wieku Aleksander Birkenmajer s. 409-422
Czy Hilary z Wiślicy był szermierzem systemu heliocentrycznego w Krakowie? Aleksander Birkenmajer s. 419-464
Mikołaj Kopernik : dzieło wielkiego astronoma Aleksander Birkenmajer s. 451-461
"Ze studiów nad geografią i kartografię XV w.", Bożena Strzelecka, Wrocław 1959 : [recenzja] Aleksander Birkenmajer Bożena Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 456-458
Wkład polskiej filologii klasycznej w badania kopernikańskie i dalsze postulaty : część druga referatu Mikołaj Kopernik Aleksander Birkenmajer s. 543-551
Kto to był Sortes? Aleksander Birkenmajer s. 561-562
"Z dziejów i techniki książki", Józef Grycz, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 271 : [recenzja] Aleksander Birkenmajer Józef Grycz (aut. dzieła rec.) s. 761-764