Znaleziono 16 artykułów

Józef Birkenmajer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legenda Łysogórska o Bolesławie Chrobrym Józef Birkenmajer s. 25-39
Kim jest ksiądz Piotr w "Dziadach"? Józef Birkenmajer s. 47-53
"Samuel Zborowski", Juljusz Słowacki, oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Cywiński, Wilno 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 127-132
Pioruny Słowackiego Józef Birkenmajer s. 197-201
Franciszek Morawski w obronie "Dworca mojego Dziadka" Józef Birkenmajer s. 222-234
Wzory greckie "Bogurodzicy" Józef Birkenmajer s. 249-266
Listy Henryka Sienkiewicza w Muzeum Polskim w Chicago Józef Birkenmajer s. 298-303
"Elegje i inne pisma literackie i społeczne", Stefan Żeromski, Warszawa-Kraków 1928 ; "Stefan Żeromski, dom, dzieciństwo i młodość", Stanisław Piołun-Noyszewski, Warszawa-Kraków 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Piołun-Noyszewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 344-346
Reminiscencje z Wergiljusza i Horacego w "Amores Ismondae et Guiscardi" Józef Birkenmajer s. 439-441
Z nieznanych autografów Henryka Sienkiewicza Józef Birkenmajer s. 548-554
"Zagadnienie autorstwa "Bogurodzicy"", Józef Birkenmajer, Gniezno 1935 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 590-594
Prace o Sienkiewiczu Józef Birkenmajer s. 609-626
Odpowiedź na recenzję Józef Birkenmajer s. 639-647
"Juljusz Słowacki śród Francuzów. Szkic literacki", Jan Lorentowicz, Warszawa 1927 Józef Birkenmajer Jan Lorentowicz (aut. dzieła rec.) s. 666
"Sonet polski", wybór tekstów, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Folkierski, Kraków b. d. : [recenzja] Józef Birkenmajer Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) s. 683-686
Prace o Kasprowiczu : 1926-1936 Józef Birkenmajer s. 1012-1039