Znaleziono 4 artykuły

Barbara Biskupska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja poświęcona powieści XIX i XX w. Barbara Biskupska s. 10-15
Sprawozdanie z Konferencji Teoretycznoliterackiej młodych pracowników naukowych polonistyki Barbara Biskupska s. 105-108
Konferencja poświęcona teorii procesu historycznego w literaturze i sztuce (Warszawa, 24-26 maja 1965) Barbara Biskupska s. 609-614
Konferencja poświęcona powieści XIX i XX wieku (Warszawa, 17-19 listopada 1965) Barbara Biskupska s. 667-672