Znaleziono 13 artykułów

Stanisław Bista

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego Stanisław Bista s. 51-66
Nauka katolicka - kultura - ewangelizacja Stanisław Bista s. 81-89
Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego Stanisław Bista s. 83-100
Papieskie Dzieła Misyjne dzisiaj Stanisław Bista s. 119-127
Próba przystosowania programu katechezy parafialnej do wymogów katechezy posoborowej Stanisław Bista Henryk Holubars s. 121-135
Instytucja niższych seminariów duchownych diecezjalnych przykładem wpływu prawa partykularnego na kościelne prawo powszechne Stanisław Bista s. 161-186
Przyczynek do historii genezy dekretu soboru trydenckiego o seminariach diecezjalnych Stanisław Bista s. 165-170
Kodeksowa koncepcja formacji kandydatów do kapłaństwa Stanisław Bista s. 165-173
Synod pastoralny - niebezpieczeństwo dewiacji czy przejaw dojrzalszej samoświadomości Kościoła? : refleksje na marginesie I Synodu Diecezji Katowickiej Stanisław Bista s. 171-183
Kongres Teologów Polskich 21-23 IX 1971 r. : refleksje Stanisław Bista s. 227-231
W poszukiwaniu właściwego kształtu posługi kapłańskiej : z prac podkomisji kapłańskiej I Synodu Diecezji Katowickiej Stanisław Bista s. 271-284
Przegląd czasopism teologicznych Stanisław Bista s. 283-292
Z prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego Stanisław Bista s. 287-301