Znaleziono 8 artykułów

Seweryn Blandzi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kwestii właściwego sc. nieegzystencjalnego rozumienia terminu "być" w klasycznej ontologii greckiej Seweryn Blandzi s. 3-17
Building regular patterns with side diagonal and polygonal numbers Seweryn Blandzi Stanisław Wałcerz s. 43-49
W kwestii uzasadnienia metafizyki Emerich Coreth Seweryn Blandzi (tłum.) Marcin Poręba (tłum.) s. 87-93
W kwestii zniesienia metody u Heideggera : skrót Orlando Pugliese Seweryn Blandzi (tłum.) Marcin Poręba (tłum.) s. 93-96
"Podmiot aktywny" - contradictio in adiecto? Seweryn Blandzi Danilo Focca s. 189-197
Wolność w filozofii Kanta Seweryn Blandzi Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 243-249
Bycie bytu Ulrich Schrade Seweryn Blandzi (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Dialog jako obrona przed przesadną jednością i nicością Seweryn Blandzi Józef Andrzej Stuchliński s. 279-284