Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Blanke-Ławniczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 13-22
Małe i średnie przedsiębiorstwa typu born global : studium literatury przedmiotu Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 22-29
Polskie przedsiębiorstwa typu "born global" : case study Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 35-46
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie małych i średnich przedsiębiorstw z Polski w świetle badań empirycznych Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 61-70