Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Blewiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewangelizacja kultury czy inkulturacja Ewangelii Andrzej Blewiński s. 95-104
Przepowiadanie homilijne priorytetem duszpasterstwa Andrzej Blewiński s. 103-114
Łódzka młodzież akademicka na przełomie wieków Andrzej Blewiński s. 107-145
"Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne", Jan Przybyłowski, Lublin 2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Jan Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła", Zbigniew Narecki, Lublin2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Zbigniew Narecki (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Nauczycielu - gdzie mieszkasz?", Zdzisław Kroplewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Zdzisław Kroplewski (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia", Krzysztof Pawlina, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Blewiński Krzysztof Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 239-241