Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Bluszcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Późnoplejstoceńskie obozowisko zespołów technokompleksu z tylczakami w Pawłowie koło Zawichostu w świetle wstępnej analizy stratygraficznej (badania 2001-2002) s. 9-19
Termoluminescencyjne datowanie neolitycznej ceramiki z terenu Małopolski : okolice Kazimierzy Wielkiej Grzegorz Adamiec Andrzej Bluszcz s. 157-181
Porównanie typologicznego datowania ceramiki z wynikami fizycznych metod datowania Andrzej Bluszcz Mieczysław F. Pazdur s. 182-192