Znaleziono 20 artykułów

Aneta Bołdyrew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Royal Bills as the Source of the History of Taste and Food in Poland of the Last Jagiellons. Basic Sources and Research Possibilities Aleksander Bołdyrew Aneta Bołdyrew s. 11-27
Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Aneta Bołdyrew s. 21-41
Obraz Waleriana Łukasińskiego w powojennej historiografii Aneta Bołdyrew s. 27-61
Rzeczywistość czy imaginacja? : "Biografia legendy" Waleriana Łukasińskiego w pamiętnikach i historiografii doby romantyzmu Aneta Bołdyrew s. 27-60
Portret bohatera: postać Waleriana Łukasińskiego w historiografii i edukacji historycznej w latach 1900-1939. Aneta Bołdyrew s. 45-77
Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów Aneta Bołdyrew s. 53-85
The discourse on sexual education in the social, health and educational press of the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century Aneta Bołdyrew s. 97-116
Rola i funkcje rodziny w pismach polskich ekonomistów na przełomie XIX i XX wieku Aneta Bołdyrew s. 105-119
Education and Socialization of Polish Children During World War II – Sources, Methods and the Areas of Activity of the Historians of Education Aneta Bołdyrew s. 163-182
Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku : warunki życia i normy wychowania Aneta Bołdyrew s. 181-213
"Dziecko w Polsce średniowiecznej", Małgorzata Delimata, Poznań 2004 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Małgorzata Delimata (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"Podstawy statystyki : podręcznik dla humanistów", Michał Kopczyński, Warszawa 2005 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Michał Kopczyński (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Zło tolerowane: prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku", Jolanta Sikorska-Kulesza, Warszawa 2004 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Jolanta Sikorska-Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 249-254
Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj : druga połowa XIX i początek XX wieku", Mariola Siennicka, Warszawa 1998 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Mariola Siennicka (aut. dzieła rec.) s. 253-256
Między tradycją a nowoczesnością : polskie ziemianki o etosie życia rodzinnego w dobie zaborów Aneta Bołdyrew s. 255-271
Źródła do badań nad ochronkami jako instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w Królestwie Polskim w XiX i na początku XX wieku Aneta Bołdyrew s. 271-289
"Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918", Aneta Bołdyrew, Warszawa 2008 : [recenzja] Katarzyna Dormus Aneta Bołdyrew (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Kobieta i kultura czasu wolnego", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2001 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 434-440
"Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej : dylematy środowisk kobiecych", Dobrochna Kałwa, Kraków 2002 : [recenzjqa] Aneta Bołdyrew Dobrochna Kałwa (aut. dzieła rec.) s. 444-447
"Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów. T. 6", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 451-455