Znaleziono 1 artykuł

Jadwiga Bocheńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polska myśl filmowa do roku 1939", Jadwiga Bocheńska, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jadwiga Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 198