Znaleziono 2 artykuły

J. M. Bocheński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Was ist Autorität? : Einführung in die Logik der Autorität", J. M. Bocheński, Freiburg i. Br. 1874 : [recenzja] Zygmunt Perz J. M. Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Formale Logik", dr. J. M. Bocheński, München-Freiburg [b.r.] : [recenzja] Marceli Molski J. M. Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 458-466