Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Bocheński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek rozdwojony w "Nienasyceniu" Stanisława Ignacego Witkiewicza Tomasz Bocheński s. 71-80
Błońskiego portret wielokrotny z Witkacym Tomasz Bocheński s. 90-97
Z sensem o Witkacym Tomasz Bocheński s. 97-103
Amuzja Witkacego Tomasz Bocheński s. 100-104
Kompozycje muzyczne Witkacego Tomasz Bocheński s. 159-166
Koncepcja sztucznego państwa w "Dramatach" S. I. Witkiewicza i w powieści Alfreda Kubina "Po tamtej stronie" Tomasz Bocheński s. 177-196
Dwa teatry Witkacego Tomasz Bocheński s. 207-216
"Rozważania o społeczeństwie mrowiska w >>Dramatach<< S. I. Witkiewicza", Tomasz Bocheński, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 213
Mieliśmy swój modernizm Tomasz Bocheński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 213-224
"Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste", Tomasz Bocheński, red. nauk. Włodzimierz Bolecki, Kraków 2005 : [recenzja] Kajetan Mojsak Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 236-241
"Człowiek wobec dżumy", Tomasz Bocheński,"Twórczość" nr 1 (1989) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 248
Rozważania o społeczeństwie mrowiska w "Dramatach" S. I. Witkiewicza Tomasz Bocheński s. 405-419