Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Boczarska-Jedynak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona Magdalena Boczarska-Jedynak Tatiana Lewicka Daniel Stompel s. 115-124