Znaleziono 2 artykuły

Szymon Bogacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epistemologia w «Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā» i w filozofii Nagardżuny Szymon Bogacz s. 7-16
Krytyka dialektycznej interpretacji filozofii Nagardżuny Szymon Bogacz s. 227-246