Znaleziono 16 artykułów

Janusz Bogdanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dawna linia obronna jury krakowsko-częstochowskiej : problemy konserwacji i adaptacji dla turystyki Janusz Bogdanowski s. 3-36
Kulturowy krajobraz zabytkowy i problemy jego ochrony Janusz Bogdanowski s. 4-13
Zamki Jury Krakowskiej jako problem konserwatorski Janusz Bogdanowski s. 10-12
Spuścizna historyczna a społeczeństwo Janusz Bogdanowski s. 11-18
Trwała ruina zamku jako problem konsewatorsko-krajobrazowy Janusz Bogdanowski s. 22-27
Cieszyn - Wzgórze Zamkowe, st. 1, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/- Janusz Bogdanowski Wiesław Kuś Zbigniew Pianowski s. 88-89
Problemy urbanistycznej rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa Janusz Bogdanowski s. 104-115
Częstochowa-Jasna Góra, st. 79 - kurtyna zachodnia, AZP 86-48/30 Janusz Bogdanowski Jacek Koj Waldemar Niewalda s. 108-109
Dyskusja nad artykułem J. Stankiewicza Andrzej Billert Janusz Bogdanowski Olgierd Czerner Wojciech Kalinowski Lech Krzyżanowski s. 111-124
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/- Janusz Bogdanowski Wiesław Kuś Zbigniew Pianowski s. 114-115
Częstochowa-Jasna Góra, st. 79-Bastion Św. Rocha, AZP 86-48/30 Janusz Bogdanowski Jacek Koj Waldemar Niewalda s. 116-117
"Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce", tom III, zesz. 1: "Powiat Kraków - Województwo Krakowskie", Janusz Bogdanowski, Marian Kornecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Janusz Bogdanowski (aut. dzieła rec.) Marian Kornecki (aut. dzieła rec.) s. 207
    Zacytuj
  • Udostępnij
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, st. 1, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44 Janusz Bogdanowski Wiesław Kuś Zbigniew Pianowski s. 233-234
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, st. 1 Baszta, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/- Janusz Bogdanowski Wiesław Kuś Zbigniew Pianowski s. 251
Cieszyn-Wzgórze Zamkowe, st. 1 Wieża, gm. loco, woj. bielskie, AZP 108-44/- Janusz Bogdanowski Wiesław Kuś Zbigniew Pianowski s. 251-252
Bonawentura Maciej Pawlicki, "Kamienice mieszczańskie Zamościa : problemy ochrony", Kraków 1999 : [recenzja] Janusz Bogdanowski Bonawentura Maciej Pawlicki (aut. dzieła rec.) s. 336
    Zacytuj
  • Udostępnij