Znaleziono 2 artykuły

Marta Bogusławska-Tafelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The language of medicine : some remarks on the communicative intention violation Marta Bogusławska-Tafelska s. 21-26
Edukacja studenta minimalnego: praktyczna aplikacja trychotomicznego modelu maksymalno-optymalno-minimalnego Marta Bogusławska-Tafelska s. 81-96