Znaleziono 8 artykułów

Jan Boguski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie wiedzą w systemach innowacji Jan Boguski s. 13-25
Przydatność teorii innowacji w rozwoju klastrów Jan Boguski s. 41-50
Menedżer regionu w regionalnym systemie innowacji Jan Boguski s. 49-58
Europejski System Innowacji Jan Boguski s. 89-94
Wpływ literatury na jakość prac dyplomowych studentów Jan Boguski Teresa Staliś s. 125-132
Literatura z zakresu zarządzania w Bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Jan Boguski Teresa Staliś s. 139-148
Informacja z obrad I Zjazdu Związków Kurpiów Jan Boguski s. 304-308
Przyczynek do dziejów Czerwina i okolic : (do 1918 roku) Jan Boguski s. 310-316