Znaleziono 5 artykułów

Jacek Bojarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wabcz, gm. Stolno, woj. toruńskie, St. 1, AZP 33-43/1 Jacek Bojarski Wojciech Chudziak Paweł Gurtowski s. 77
Wabcz, gm. Stolno, woj. toruńskie, St. 1, AZP 33-43/1 Jacek Bojarski Wojciech Chudziak Paweł Gurtowski s. 88
Płąchawy, st. 25, gm. Płużnica, woj. toruńskie, AZP 33-44/117 Jacek Bojarski s. 137
Lisewo, st. 26, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-44/121 Jacek Bojarski s. 223
Lisewo, st. 25, gm. loco, woj. toruńskie, AZP 34-44/120 Jacek Bojarski s. 223