Znaleziono 23 artykuły

Mieczysław Bombik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy eksperymentalizm a wartość eksperymentalnego uzasadnienia w naukach empirycznych Mieczysław Bombik s. 5-40
Typy racjonalności Cz. 1 Mieczysław Bombik s. 5-42
Tradycyjna metodologia nauk a współczesna filozofia nauki Mieczysław Bombik s. 7-39
Biologiczne pojęcie śmierci Mieczysław Bombik s. 19-29
Ojciec profesor Józef Innocenty Maria Bocheński jako człowiek wiary Mieczysław Bombik s. 43-51
Logika i teologia (w jakim zakresie może i powinna dzisiejsza logika być stosowana we współczesnej teologii) Mieczysław Bombik s. 75-89
O definiowaniu pojęcia definicji Mieczysław Bombik s. 129-142
Wolfgang Stegmüller - człowiek i uczony Mieczysław Bombik s. 157-168
"Paradoksy semantyczne", E. Grodziński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Mieczysław Bombik E. Grodziński (aut. dzieła rec.) s. 162-166
Teoria błędów logicznych w ujęciu Stanisława Kamińskiego Mieczysław Bombik s. 163-166
Sprawa stosowania dzisiejszej logiki we współczesnej teologii Mieczysław Bombik s. 165-172
Bibliografia prac Wolfganga Stegmüllera Mieczysław Bombik s. 168-176
"Philosophisches Wörterbuch", wyd. Alois Halder, Max Müller, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Mieczysław Bombik Alois Halder (aut. dzieła rec.) Max Müller (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie", Joseph M. Bocheński, Freiburg [etc.] 1987 : [recenzja] Mieczysław Bombik Józef M. Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Die empirische Humanwissenschaft im Umbruch", Eduard Zellinger, Munchen 1979 : [recenzja] Mieczysław Bombik Eduard Zellinger (aut. dzieła rec.) s. 188-193
W sprawie kryteriów kwalifikowania definicji normalnych (streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu katedr logiki, teorii poznania i etyki w ATK 3.III.1979) Mieczysław Bombik s. 189-192
"Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe", J. Speck, Gbttingen 1980 : [recenzja] Mieczysław Bombik J. Speck (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego katedr: etyki, filozofii Boga i religii, filozofii bytu, teorii poznania, logiki i metodologii nauk Mieczysław Bombik s. 239-240
Posiedzenie naukowe kierunków: logiki, metodologii nauk, filozofii bytu i etyki Mieczysław Bombik s. 249-251
Z sympatią księdzu profesorowi Szczepanowi Śladze Mieczysław Bombik s. 262-263
Przygotowania do VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu Mieczysław Bombik s. 357-360
Podstawy i metodologia tzw. ekologii głębokiej Mieczysław Bombik s. 381-406
Filozoficzne pojęcia śmierci Mieczysław Bombik s. 441-449