Znaleziono 1 artykuł

J. Miguez Bonino

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Revolutionary Theology Comes of Age", J. Miguez Bonino, London 1975; "Christians and Marxists : the Mutual Challange to Revolution", J. Miguez Bonino, London-Sydney-Auckland-Toronto 1976 : [recenzja] Roman Forycki J. Miguez Bonino (aut. dzieła rec.) s. 213-215