Znaleziono 3 artykuły

Danuta Borawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gallus Anonim czy Italus Anonim Danuta Borawska s. 111-119
Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu : w stronę cystersów i św. Bernarda z Clairvoux : (w związku z książką Mistrza Wincentego Kronika Polska, tł. K. Abgarowicz i B. Kürbis, Warszawa 1974) Danuta Borawska K. Abgarowicz (aut. dzieła rec.) B. Kürbis (aut. dzieła rec.) s. 341-366
List do redakcji Danuta Borawska Irena Gieysztorowa Józef Humnicki Tadeusz Lalik Henryk Rutkowski Anna Żaboklicka s. 823-828