Znaleziono 7 artykułów

Danuta Borecka-Biernat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście modelującego wpływu rodziców Danuta Borecka-Biernat s. 45-70
Agresywna strategia radzenia sobie młodzieży w społecznych sytuacjach trudnych a poczucie umiejscowienia kontroli oraz jej uzależnienie od postaw rodzicielskich Danuta Borecka-Biernat s. 117-132
Rola emocji i modelującego wpływu rodziców na kształtowanie agresywnej strategii radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego Danuta Borecka-Biernat s. 137-155
Uwarunkowania emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji społecznej w aspekcie czynników społeczno-rodzinnych Danuta Borecka-Biernat s. 144-163
Agresja : dlaczego dzieci ranią i jak możemy temu przeciwdziałać? Danuta Borecka-Biernat s. 283-305
Temperamentalne i rodzinne dyskryminanty unikowego sposobu radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych Danuta Borecka-Biernat s. 301-319
"Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie", Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska, Warszawa 2015 : [recenzja] Anna K. Duda Danuta Borecka-Biernat (aut. dzieła rec.) Małgorzata Cywińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337